Concreet advies en projectmanagement

Van den Berg Projectmanagement adviseert en ondersteunt u bij bouwprojecten. Het dienstenpakket omvat oplossingen voor de professionele en particuliere markt.

Bouwadvies

Deskundig advies kan u helpen bij een juiste definitie van het PVE. Wij helpen u met vergunningen en de selectie van aannemers/architecten.

Projectmanagement

Het realisatieproces van uw bouwproject is een intensief proces waarin goed management voor substantiële tijd- en kostenbesparingen kan zorgen.

Duurzame bouw

Energiezuinig ontwerpen en duurzame bouw is van deze tijd. Wij helpen u bij het maken van keuzes en informeren u over de methodieken zoals C2C, BREEAM en Leed.

Bouwadvies voor nieuwbouw of verbouwing

Bij de overwegingen tot nieuwbouw en/of verbouwing komen een groot aantal vragen op u (uw organisatie) af. Het kan zijn dat u vanuit uw huidige functie of activiteit niet de gedetailleerde kennis heeft om de vraagstukken te structureren en invulling te geven. Wij helpen u met vraagstukken zoals:

  • Is het bouwplan haalbaar en zijn de ideeën reëel?
  • Hoe wordt een programma van eisen (PVE) opgesteld?
  • Hoe worden de juiste aannemers/architecten geselecteerd?
  • Hoe worden documenten, zoals bestek en contracten aangeleverd?
  • Hoe worden realistische budgetten vastgesteld?
  • Kan er van subsidieregelingen gebruik gemaakt worden?
  • Met welke regelgeving van de gemeenten, provincies en overheid dient erbij de bouw rekening gehouden te worden?

Projectmanagement

projectmanagement

Uw bouwproject gaat van start onder begeleiding van de door u geselecteerde architect/aannemer, het PVE en overige beschrijvingen worden gebruikt voor het maken van een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal na toetsing en eventuele bijstelling overgaan in een definitief ontwerp. De door u geselecteerde aannemer is aansluitend verantwoordelijk voor de realisatie en mogelijk ook voor een deel van de voorafgaande bouwactiviteiten.


Bij nieuwbouw en verbouwing vergt dit bovenvermelde proces, in de praktijk, vaak intensieve procescoördinatie, aansturing en structurering. Het vastleggen van de uitgangspunten en uitwerken van de benodigde gegevens zijn ter voorbereiding op de realisatiefase van cruciaal belang. Hierbij is het essentieel dat ook de uitgaven nauwkeurig bewaakt worden. Van den Berg ondersteunt u met deze taken en biedt waar nodig ondersteunend advies.

Over ons

Van den Berg Projectmanagement is opgericht in 1997 en is gevestigd in Maarn. Vanuit deze centraal gelegen locatie begeleiden en managen wij bouwprojecten door geheel Nederland.

Onze missie - Proactief projectmanagement en praktijkgericht bouwadvies

Door pro-actief projectmanagement en praktijkgericht bouwadvies het plannings- en bouwproces van opdrachtgevers efficiënter laten verlopen. Met een vooruitziende blik de investeringen van onze opdrachtgevers bewaken waardoor niet alleen de kosten tijdens de bouw maar ook in de gebruiksfase worden gereduceerd.

Onze projecten

Hieronder treft u een selectie van de door ons begeleide projecten aan:

Golfclub

Golfclub

Oude Rijn Bunnik

bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte

Bunnik

Atrium LOC

Atrium LOC

Hardenberg

Het Kabinet

Het Kabinet

Bunnik

Spoorweg museum Utrecht

Spoorweg museum

Utrecht

LOC

LOC

Hardenberg

Neem contact op

Contact form

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input

Van den Berg Projectmanagement

Neptunushof 15

3951 ES  Maarn

KvK nr.: 76944913

T 0343 - 44 41 87